Obrasci zahtjeva
Audio i/ili audiovizualne medijske usluge na zahtjev
Komercijalni • Neprofitni
Satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa
Televizija • Radio
Komercijalni • Neprofitni
Elektroničke publikacije
Komercijalni • Neprofitni
Regionalna ili nacionalna mreža nakladnika televizije ili radija
Televizija • Radio
Komercijalni • Neprofitni

Upute i obrasci

Metodološke upute nakladnicima za izradu programske osnove

Obrazac programske osnove radijskog nakladnika za objavu na internetu – koncesija

Obrazac programske osnove televizijskog nakladnika za objavu na internetu – koncesija

Obrazac za dostavu udjela europskih djela i djela neovisnih proizvođača

Obrazac za dostavu dnevnog očevidnika

Obrazac za dostavu udjela europskih djela – pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev

Zahtjev za dobivanje suglasnosti za povezivanje u regionalnu ili nacionalnu mrežu nakladnika televizije ili radija

Tablica EU i NEZ djela