Logo
  • hr

Pravo na pristup informacijama

Na temelju odredbe članka 66. stavka 4. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine” broj 153/09, 84/11 i 93/14), članka 8. stavka 2. točke 10. Statuta Agencije za elektroničke medije te odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, ravnatelj Agencije za elektroničke medije donio je odluku o ustrojavanju kataloga informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Agencija za elektroničke medije.

 Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV) 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (CSV)

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Povezane datoteke