Članovi Vijeća

Članovi Vijeća za elektroničke medije su: Josip Popovac, Robert Tomljenović, Anita Malenica, Katija Kušec, Davor Marić, Damir Bučević i Željko Topić.

Josip Popovac
Predsjednik Vijeća
Robert Tomljenović
Zamjenik predsjednika

Anita Malenica
Članica Vijeća
Damir Bučević
Član Vijeća
Davor Marić
Član Vijeća
Katija Kušec
Članica Vijeća
Željko Topić
Član Vijeća