Članovi Vijeća

Članovi Vijeća za elektroničke medije su: Josip Popovac, Robert Tomljenović, Vanja Gavran, Anita Malenica, Katija Kušec, Davor Marić, Damir Bučević.

Josip Popovac
Predsjednik Vijeća
Robert Tomljenović
Zamjenik predsjednika

Anita Malenica
Članica Vijeća
Damir Bučević
Član Vijeća
Davor Marić
Član Vijeća
Vanja Gavran
Član Vijeća
Katija Kušec
Članica Vijeća