Logo Logo
Zahtjev i programska osnova
Odaberite vrstu zahtjeva
Komercijalni
Neprofitni

Zahtjev za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija

Obrazac za prijavu komercijalnog pružatelja elektroničke publikacije u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija

Obrazac za prijavu neprofitnog pružatelja elektroničke publikacije u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija

Popis potrebnih priloga

(1) Izvadak iz Sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

(2) Izjava s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva(Preuzmite dokument)

(3) Izjava pružatelja elektroničke publikacije da ima statut medija (sukladno čl.4. Pravilnika o uvjetima za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija (NN 48/2022))

Poštovani, molimo Vas da pažljivo pročitate upute te ispunite on-line obrasce i priložite potrebne priloge. Prilozi trebaju biti ovjerene potpisom u .pdf obliku. Kada dovršite unos svih podataka sustav će generirati Vašu prijavu. Molimo da prijavu otisnete na papir, i pošaljete elektroničkom poštom na adresu [email protected] nakon čega ćete dobiti potvrdu primitka Vaše prijave.

Popis potrebnih priloga

(1) Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

(2) Izlist/isprint iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

(3) Izjava da se dobit od djelatnosti pružanja elektroničke publikacije neprofitnog pružatelja koristi samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti (čl.55. st.2. ZEM)(Preuzmite dokument)

(4) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu fiskalnu godinu ili izjava o neaktivnosti ili izjava da nije obveznik(Preuzmite dokument)

(5) IP obrasci za prethodnu fiskalnu godinu za sve zaposlene ili izjava da nema zaposlenih (čl.55. st.3. ZEM)(Preuzmite dokument)

(6) Izjava pružatelja elektroničke publikacije da ima statut medija

Poštovani, molimo Vas da pažljivo pročitate upute te ispunite on-line obrasce i priložite potrebne priloge. Prilozi trebaju biti ovjerene potpisom u .pdf obliku. Kada dovršite unos svih podataka sustav će generirati Vašu prijavu. Molimo da prijavu otisnete na papir, i pošaljete elektroničkom poštom na adresu [email protected] nakon čega ćete dobiti potvrdu primitka Vaše prijave.