Logo Logo
Obrasci zahtjeva
Audio i/ili audiovizualne medijske usluge na zahtjev
Komercijalni • Neprofitni
Satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa
Televizija • Radio
Komercijalni • Neprofitni
Elektroničke publikacije
Komercijalni • Neprofitni
Regionalna ili nacionalna mreža nakladnika televizije ili radija
Televizija • Radio
Komercijalni • Neprofitni

Upute i obrasci

Metodološke upute nakladnicima za izradu programske osnove

Obrazac programske osnove radijskog nakladnika za objavu na internetu – koncesija

Obrazac programske osnove televizijskog nakladnika za objavu na internetu – koncesija

Obrazac za dostavu udjela europskih djela i djela neovisnih proizvođača

Obrazac za dostavu dnevnog očevidnika

Obrazac za dostavu udjela europskih djela – pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev

Obrazac za operatore elektroničkih komunikacija koji su postali pružatelji medijske usluge satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblikom prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa

Obrazac za pružatelje medijskih usluga na zahtjev čiji je poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

Obrazac za pružatelje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev, čiji je poslovni nastan u drugim državama članicama Europske unije, a koji su usmjereni prema publici u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za dobivanje suglasnosti za povezivanje u regionalnu ili nacionalnu mrežu nakladnika televizije ili radija

Tablica EU i NEZ djela

Naputak regulatora za medijsku i telekom industriju u vezi ocjena koncentracija po posebnim propisima

Obrazac za podnošenje izvješća iz čl. 51. ZEM-a