Podzakonski akti

Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – neslužbeni pročišćeni tekst (NN 150/13 i 02/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (NN 02/17) 

Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača NN 77/15

Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela NN 77/15

Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava NN 47/15

Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima NN 28/15

Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom NN 132/14

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika NN 83/14

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa NN 79/14

Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija NN 150/13

Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija NN 131/13

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada NN 93/13

Pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima pružatelja audio i audiovizualnih medijskih usluga NN 46/10

Pravilnik o hrvatskim audiovizualnim djelima NN 43/10

Popis značajnih događaja NN 47/08

Pravila o odvajanju radijskog oglašavanja od uredničkog sadržaja

Program raspodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (2015-2020)

Program dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (-produljenje važenja programa do 31. prosinca 2023.)