Logo Logo
Zahtjev i programska osnova
Odaberite vrstu zahtjeva
Komercijalni
Neprofitni

Zahtjev za dobivanje dopuštenja za audio ili audiovizualnu medijsku uslugu na zahtjev

Dopuštenje za obavljanje medijske djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualne medijske usluge na zahtjev

Dopuštenje neprofitnom pružatelju za obavljanje medijske djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualne medijske usluge na zahtjev

Popis potrebnih priloga

(1) Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

(2) Izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja(Preuzmite dokument)

(3) Izjava s podacima o vlasničkoj strukturi i postotcima u udjelu vlasništva(Preuzmite dokument)

(4) Izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije(Preuzmite dokument)

(5) Izjava o imenovanju glavnog urednika(Preuzmite dokument)

Poštovani, molimo Vas da pažljivo pročitate upute te ispunite on-line obrasce i priložite potrebne priloge. Prilozi trebaju biti ovjerene potpisom u .pdf obliku. Kada dovršite unos svih podataka sustav će generirati Vašu prijavu. Molimo da prijavu otisnete na papir, i pošaljete elektroničkom poštom na adresu [email protected] nakon čega ćete dobiti potvrdu primitka Vaše prijave.

Popis potrebnih priloga

(1) Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili drugog odgovarajućeg registra u Republici Hrvatskoj

(2) Izjava o ispunjavanju tehničkih uvjeta za prijenos programa i o početku emitiranja(Preuzmite dokument)

(3) Izjava o neostvarivanju nedopuštene koncentracije(Preuzmite dokument)

(4) Izjava o imenovanju glavnog urednika(Preuzmite dokument)

(5) Izlist/isprint iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija

(6) Izjava da se dobit od djelatnosti pružanja elektroničke publikacije neprofitnog pružatelja koristi samo za unapređenje i razvoj vlastite djelatnosti (čl.55. st.2. ZEM)(Preuzmite dokument)

(7) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu fiskalnu godinu ili izjava o neaktivnosti ili izjava da nije obveznik(Preuzmite dokument)

(8) IP obrasci za prethodnu fiskalnu godinu za sve zaposlene ili izjava da nema zaposlenih (čl.55. st.3. ZEM)(Preuzmite dokument)

Poštovani, molimo Vas da pažljivo pročitate upute te ispunite on-line obrasce i priložite potrebne priloge. Prilozi trebaju biti ovjerene potpisom u .pdf obliku. Kada dovršite unos svih podataka sustav će generirati Vašu prijavu. Molimo da prijavu otisnete na papir, i pošaljete elektroničkom poštom na adresu [email protected] nakon čega ćete dobiti potvrdu primitka Vaše prijave.