Agencija

Naša misija

Agencija za elektroničke medije (AEM) je neovisno regulatorno tijelo koje promiče javni interes i pluralizam medija, stručnim i transparentnim djelovanjem opravdava povjerenje javnosti, potiče medijsku pismenost, stvara uvjete za proizvodnju kvalitetnog hrvatskog audiovizualnog sadržaja te osigurava ravnopravne uvjete za razvoj medija i medijskih sloboda.

Agencija za elektroničke medije

Agencija je osnovana sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima. Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije koje je upravno tijelo Agencije, a koja obavlja administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće.

Predsjednik Vijeća za elektroničke medije ujedno je i ravnatelj Agencije, a imenuje ga Sabor RH. Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi Agencijom, te je odgovoran za rad stručnih službi Agencije.


Za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije ustrojene su sljedeće unutarnje jedinice: Ured ravnatelja, Odjel za nadzor i analizu medijskih sadržaja, Odjel za gospodarenje i financiranje te Pravni odjel.


Agencija za elektroničke medije u svom svakodnevnom djelovanju aktivno surađuje s drugim javnim i državnim tijelima. Značajna je i suradnja na međunarodnoj razini. Uz članstvo u svim relevantnim međunarodnim regulatornim mrežama (ERGA, EPRA, MNRA, CERF), Vijeće i Agencija aktivno sudjeluju u radu Opće uprave Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju (DG Connect), sukladno provedbi Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama.


Agencija i Vijeće u svom radu posebnu pažnju posvećuju poštivanju dostojanstva čovjeka, zaštiti maloljetnika te sprječavanju poticanja i/ili promicanja programa koji šire mržnju ili diskriminaciju na temelju rase, spola, vjere ili nacionalnosti.