Logo Logo

Elektroničke publikacije

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/2021, 114/2022) Vijeće za elektroničke medije upisuje pružatelje elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija.

Elektroničke publikacije su urednički oblikovani, proizvedeni ili prikupljeni medijski sadržaji koje putem interneta objavljuju pružatelji usluga elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja, zabave ili obrazovanja. Fizička i pravna osoba mora podnijeti prijavu za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koji vodi Agencija, a za neispunjenje navedene obveze Zakon o elektroničkim medijima u čl. 99. propisuje prekršajnu odgovornost.

Sadržaj prijave za upis elektroničke publikacije te detaljni kriteriji upisa neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija utvrđen je Naputkom o upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija (NN 150/2022).

Vijeće za elektroničke medije je sukladno Zakonu o elektroničkim medijima donijelo Pravilnik o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija (NN 48/2022), kojim su propisani uvjeti za upis u Upisnik u kojeg se upisuju komercijalni i neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija.

Obrazac za prijavu elektroničke publikacije u upisnik možete preuzeti ovdje.

Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija možete pogledati ovdje te na web stranicama Agencije. 

Izvještaj o medijima dostupan je i u excel formatu.

Vlasnička struktura medija

Podaci o vlasničkoj strukturi pružatelja elektroničkih publikacija dostupni su samo za one pružatelje koji su upisani kao trgovačka društva ili obrtnici, jer se za njih može iskazati vlasništvo samih trgovačkih društava do fizičkih osoba koje su njihovi stvarni vlasnici.

Za one pružatelje koji su upisani kao udruge ne može se iskazati vlasnička struktura samih udruga, jer udruge nemaju vlasnike s imovinskim pravima ili udjelima, nego udruge tvore njihovi članovi bez imovinskih prava u udruzi.

Podacima o vlasničkoj strukturi pojedinog medija u Knjizi pružatelja medijskih usluga može se pristupiti klikom na pojedini medij ili klikom na „više“.