Logo Logo

Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 2-21 sjednici, održanoj14. siječnja 2021. donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. 

Rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2021. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelja, zajedno s obrascima za prijavu.