Logo Logo

Agencija

Naša misija

Agencija za elektroničke medije

Agencija je osnovana sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima. Tijela Agencije su ravnatelj Agencije i Vijeće za elektroničke medije koje je upravno tijelo Agencije, a koja obavlja administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće.