Zahtjev za dobivanje dopuštenja za obavljanje medijskih usluga za satelit internet kabel

Obrazac zahtjeva za dobivanje dopuštenja za obavljanje medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa

Razvrstavanje po skupinama sadržaja (u postocima)Popis potrebnih priloga

(1) Izvadak iz sudskog (ili drugog) registra

(2) Vjerodostojna isprava o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom

(3) Vjerodostojna isprava o potrebnom broju radnika ili ovjerenu izjavu o ispunjavanju toga uvjeta

(4) Poslovni plan pružatelja medijske usluge za prve 3 godine

(5) Vjerodostojna isprava o raspolaganju početnim sredstvima na računu (izvod) ili osiguranju sredstava (pismo namjere financijske ustanove ili ovjerena izjava fizičke ili pravne osobe o davanju novčanih sredstava na raspolaganje), BON 1 i BON 2

(6) Izjava o raspolaganju opremom (Preuzmite kao word dokument)

(7) Izjave da se obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga ne ostvaruje nedopuštena koncentracija vlasništva (Preuzmite kao word dokument)

(8) Programska osnova koja mora sadržavati programsku shemu (pojašnjenje na poveznici https://www.e-mediji.hr/hr/pruzatelji-medijskih-usluga/upute-zahtjevi-i-obrasci/upute-o-nacinu-izrade-programske-osnove-za-objavu-na-internetu/ )

(9) Ispunjeni obrazac Programske osnove za objavu na internetskoj stranici AEM-a (Preuzmite kao word dokument))

Poštovani, molimo Vas da pažljivo pročitate upute te ispunite on-line obrasce i priložite potrebne priloge. Prilozi trebaju biti ovjerene potpisom u .pdf obliku. Kada dovršite unos svih podataka sustav će generirati Vašu prijavu. Molimo da prijavu otisnete na papir, i pošaljete elektroničkom poštom na adresu [email protected] nakon čega ćete dobiti potvrdu primitka Vaše prijave.