Logo Logo

Članovi Vijeća

Članovi Vijeća za elektroničke medije su: Josip Popovac, Robert Tomljenović, Anita Malenica, Davor Marić, Katija Kušec, Mladen Čutura i Željko Topić.

Josip Popovac
Predsjednik Vijeća
Robert Tomljenović
Zamjenik predsjednika

Anita Malenica
Članica Vijeća
Davor Marić
Član Vijeća
Katija Kušec
Članica Vijeća
Željko Topić
Član Vijeća
Mladen Čutura
Član Vijeća