Članovi Vijeća

Članovi Vijeća za elektroničke medije su: Josip Popovac, Robert Tomljenović, Katija Kušec i Damir Bučević.

Josip Popovac
Predsjednik Vijeća
Robert Tomljenović
Zamjenik predsjednika

Damir Bučević
Član Vijeća
Katija Kušec
Članica Vijeća