Željko Topić, član Vijeća

Željko Topić rođen je 1959. u Banjaluci, gdje je završio gimnaziju te diplomirao (1981.) i magistrirao (1989.) na Ekonomskom fakultetu. Karijeru ekonomista započeo je u Banjaluci baveći se izradom i ocjenom investicijskih studija, a nastavio u Zagrebu gdje je radio kao savjetnik za investicije u znanstveno-istraživačkom sektoru. Od 90ih godina bavi se kreiranjem i zaštitom intelektualnog vlasništva, te njegovom provedbom i ekonomikom. Sustavno je sudjelovao u programima i tečajevima obrazovanja i obuke, konferencijama, kongresima i simpozijima o intelektualnom vlasništvu diljem svijeta. Ovlašteni je europski patentni zastupnik – pred Europskim patentnim uredom (EPO), ovlašteni europski zastupnik za žigove i industrijski dizajn – pred Uredom EU za intelektualno vlasništvo (EUIPO) te ovlašteni patentni zastupnik i zastupnik za žigove i industrijski dizajn u RH pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (DZIV).                                             

Obnašao je brojne javne dužnosti u području intelektualnog vlasništva na nacionalnoj i međunarodnoj razini uključujući dužnost ravnatelja DZIV-a (2004–2012) i potpredsjednika EPO-a (2012–2018), EU koordinatora za poglavlje o Pravu intelektualnog vlasništva u pregovorima za pristupanje RH Europskoj uniji, potpredsjednika diplomatske konferencije i koordinatora regionalne skupine Srednja Europa, Istočna Europa i Baltik Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) itd.

Kao autor i/ili voditelj stručnog tima (WIPO) sudjelovao je u izradi Nacionalnih strategija za razvoj sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije. U području kreativnih  industrija, njegov ekspertni rad uključuje Studiju o ekonomskom doprinosu kreativnih industrija u Hrvatskoj (2007.), te Studiju o ekonomskom doprinosu kreativnih industrija u Sloveniji (2010.).

Tijekom karijere bio je član radnih i upravnih tijela brojnih stručnih organizacija poput Hrvatskog društva za autorsko pravo, Hrvatske komore ovlaštenih zasupnika, Europskog Patentnog Instituta (EPI), Upravna tijela WIPO-a, Stalnog komiteta za zakone o žigovima, industrijskom dizajnu i zemljopisnim oznakama itd. 

Aktivni je govornik engleskog, a služi se francuskim, njemačkim, slovenskim i makedonskim jezikom.

Za člana Vijeća za elektroničke medije imenovan je odlukom Hrvatskog Sabora od 8. veljače 2023. godine.