Nabava usluge idejnog rješenja grafičkog dizajna knjiga BN 43/24

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 14-24 sjednici, održanoj 27. ožujka 2024. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave – BN 43/24

Rok za dostavu ponuda je 8. svibnja 2024. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.