Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku o dodjeli novčanih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Agencija za elektroničke medije desetu godinu za redom provodi projekt poticanja i sufinanciranja pripreme i izrade edukacijskih materijala na raznovrsnim platformama,  projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost,  razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti.

Svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj medijske pismenosti građana, razvoj edukacijskih materijala i programa te osvješćivanje javnosti o važnosti medijske pismenosti. Medijska pismenost podrazumijeva skup pojedinačnih i društvenih znanja, kompetencija i vještina, odnosno sposobnost pristupa i korištenja medija i komunikacijskih platformi, razumijevanje, vrednovanje i kritičko promišljanje različitih aspekata medija i medijskih sadržaja te stvaranje medijskih sadržaja i poruka, kao i odgovorno i etičko dijeljenje informacija i medijskih sadržaja na medijskim i komunikacijskim platformama.

Slijedom navedenog, Vijeće za elektroničke medije na svojoj 11-24 sjednici održanoj 7. ožujka 2024. donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti.

AEM će na e-mail adrese korisnika koji su ostvarili pravo na novčana sredstva temeljem ovog Javnog poziva poslati ugovor. Molimo korisnike da četiri potpisana primjerka vrate na sljedeću adresu:

Agencija za elektroničke medije

Jagićeva 31

Zagreb

Molimo da se za sva dodatna pitanja obratite gospođi Marijani Lalić na [email protected]