Logo Logo

U Narodnim novinama broj 138/2023 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+) broj 09/23

Koncesijska područja:

  • MUX 1 (Republika Hrvatska)
  • DA0 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodskoposavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Bjelovarsko-bilogorske, dio Sisačko-moslavačke)
  • DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske)
  • DD0 (dio Primorsko-goranske, Istarska, dio Ličko-senjske županije)
  • DE0 (dio Ličko-senjske, Zadarska, Šibensko-kninska)
  • DF0 (Splitsko-dalmatinska, dio Dubrovačko-neretvanske)
  • DG0 (dio Dubrovačko-neretvanske županije)

Dokumentacija za nadmetanje i pripadajući dokumenti nalaze se u nastavku ove vijesti.

Rok za podnošenje ponuda je 22. prosinca 2023. godine do 12 sati. Ponuda se može predati neposredno, do naznačenog roka, ili preporučenom pošiljkom koja mora biti zaprimljena u pisarnici Agencije do naznačenog roka. Skrećemo pozornost kako ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena u pisarnici Agencije do navedenog roka.

Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 09/23

Dokumentacija za nadmetanje

Studije opravdanosti

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika

Pravilnik o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Tehnički parametri

Metodološke upute nakladnicima za izradu programske osnove

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje .

Pitanja i odgovori