Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Vijeće za elektroničke medije na svojoj 36-23 sjednici, održanoj 8. studenog 2023. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti za 2024. godinu. 

Rok za podnošenje prijava je 14. prosinca 2023. u 15:00 sati. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje, zajedno s obrascima za prijavu.