Logo Logo

U Narodnim novinama broj 50/2023 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije broj 03/23

Koncesijska područja:

  • D1 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, dio Brodsko-posavske županije)
  • D3 (Međimurska, Varażdinska, Koprivničko-kriżevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske županije)
  • D8 (Splitsko-dalmatinska, dio Dubrovačko-neretvanske županije)

Dokumentacija za nadmetanje i pripadajući dokumenti nalaze se u nastavku ove vijesti.

Rok za podnošenje ponuda je 12. lipnja 2023. godine do 12 sati. Ponuda se može predati neposredno, do naznačenog roka, ili preporučenom pošiljkom koja mora biti zaprimljena u pisarnici Agencije do naznačenog roka. Skrećemo pozornost kako ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena u pisarnici Agencije do navedenog roka.

Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 03/23

Dokumentacija za nadmetanje

Studija opravdanosti za područje digitalne regije D1

Studija opravdanosti za područje digitalne regije D3

Studija opravdanosti za područje digitalne regije D8

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika

Pravilnik o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Tehnički parametri

Metodološke upute nakladnicima za izradu programske osnove

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje .