Logo Logo

Zapisnik s 10-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. ožujka 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave prehrambenih proizvoda i sredstava za čišćenje
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave računalne opreme
 5. Prijedlog odluke o dodjeli sredstva na temelju Javnog natječaja broj 03/22 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 6. Izvješće HRT-a o provedbi članka 11. Zakona o HRT-u za 2022.
 7. Naknadna dostava podataka prema članku 25. ZEM-a (pružatelji elektroničkih publikacija)
 8. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/21 za 2022. 1. dio
 9. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. 1. dio
 10. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/21 za 2022. 1. dio
 11. Radio Virovitica d.o.o. – zamolba za ponovno slanje dokumenata pravdanja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija 02/21 za 2022.
 12. Koregulacijski sporazum o postupku i pravilima nabave djela neovisnih proizvođača
 13. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja i ispisu iz Upisnika pružatelja
 14. Razno