Logo Logo

Vijeće za elektroničke medije donijelo novu Odluku o određivanju ukupne naknade za naplatni prijenos sukladno odluci Upravnog suda u Zagrebu

Vijeće za elektroničke medije, na 7-23 sjednici održanoj 2. ožujka 2023. donijelo je Odluku o određivanju ukupne mjesečne naknade od 22. studenog 2021. do 31. prosinca 2023. za naplatni prijenos svih nenaplatnih kanala na državnoj razini, isključujući kanale Hrvatske radiotelevizije. Istom odlukom, određena je i pojedinačna mjesečna naknada po korisniku za naplatni prijenos svakog nenaplatnog kanala, uključujući i sve interaktivne usluge, u okviru ukupne mjesečne naknade.

Odluka