Logo Logo

Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Vijeće za elektroničke medije na svojoj 42-22 sjednici, održanoj 10. studenog 2022. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti za 2023. godinu. 

Rok za podnošenje prijava je 15. prosinca 2022. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje, zajedno s obrascima za prijavu.