Logo Logo

U Narodnim novinama broj 87/2022 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije broj 03/22 – područje Splitsko-dalmatinske i dijela Dubrovač­ko-ne­re­tvanske žu­pa­nije (Di­gitalna regija D8)

Koncesijsko područje:

  • Splitsko-dalmatinska i dio Dubrovačko-neretvanske županije (Digitalna regija D8).

Dokumentacija za nadmetanje i pripadajući dokumenti nalaze se u nastavku ove vijesti.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎26. ‎kolovoza 2022‎.

Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 03/22

Dokumentacija za nadmetanje

Studija opravdanosti – D8

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika

Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Tehnički parametri

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.