Logo Logo

Javni poziv za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Vijeće za elektroničke medije  na svojoj 47-21 sjednici, održanoj 2. prosinca 2021. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti. 

Rok za podnošenje prijava je  10. siječnja 2022. Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje, zajedno s obrascima za prijavu.