U Narodnim novinama broj 130/2021 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 07/21 (radio – DAB+) – područje Republike Hrvatske (MUX 1) i područje Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, dijela Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Grada Zagreba, Zagrebačke, dijela Sisačko-moslavačke, Karlovačke, dijela Primorsko-goranske županije (DB0-DC0)

Koncesijska područja:

  • Republika Hrvatska (MUX 1)
  • Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske županije (DB0-DC0)

Dokumentacija za nadmetanje i pripadajući dokumenti nalaze se u nastavku ove vijesti.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do ‎31. ‎prosinca 2021‎.

Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 07/21 (radio – DAB+)

Dokumentacija za nadmetanje

Studija opravdanosti

Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika

Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Tehnički parametri

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje.