Logo Logo

Javni poziv za mjere pomoći honorarnim medijskim djelatnicima

Vijeće za elektroničke medije je na sjednici 23-20 od 28. svibnja 2020. godine raspisalo Javni poziv za  mjere pomoći honorarnim medijskim djelatnicima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno djelovanje, a nastavno na Odluku Ministarstva kulture Republike Hrvatske Klasa: 612-12/20-01/0025 Urbroj: 532-07/1-20/01 od 20. svibnja 2020. godine https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24513 .

Prijave se šalju na adresu [email protected].

Agencija za elektroničke medije

Prijave na javni poziv se podnose od 1. – 15. lipnja 2020.