Nabava fotokopirnog aparata

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 39-19 sjednici, održanoj 5. prosinca 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave –kupnja fotokopirnog aparata.

Rok za dostavu ponuda je 16. prosinca 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.