Zahtjev za usluge na zahtjev

Obrazac zahtjeva za dobivanje dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev

Popis potrebnih priloga

(1) Izvadak iz sudskog (ili drugog) registra

(2) Vjerodostojna isprava o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom

(3) Vjerodostojna isprava o potrebnom broju radnika ili ovjerenu izjavu o ispunjavanju toga uvjeta

(4) Poslovni plan pružatelja medijske usluge za prve 3 godine

(5) Vjerodostojna isprava o raspolaganju početnim sredstvima na računu (izvod) ili osiguranju sredstava (pismo namjere financijske ustanove ili ovjerena izjava fizičke ili pravne osobe o davanju novčanih sredstava na raspolaganje), BON 1 i BON 2,

(6) Izjava o raspolaganju opremom

(7) Izjave da se obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga ne ostvaruje nedopuštena koncentracija vlasništva (Preuzmite kao word dokument)

(8) Kratki opis programskog sadržaja (upisuje se na zahtjev)

Poštovani, molimo Vas da pažljivo pročitate upute te ispunite on-line obrasce i priložite potrebne priloge. Prilozi trebaju biti ovjerene potpisom u .pdf obliku. Kada dovršite unos svih podataka sustav će generirati Vašu prijavu. Molimo da prijavu otisnete na papir, i pošaljete elektroničkom poštom na adresu [email protected] nakon čega ćete dobiti potvrdu primitka Vaše prijave.