Logo
  • hr

Projekti medijske pismenosti

Internetski portal medijskapismenost.hr

Internetski portal medijskapismenost.hr, namijenjen je informiranju i edukaciji roditelja, dječjih skrbnika, učitelja, nastavnika i odgajatelja o medijskoj pismenosti i medijskom obrazovanju. Cilj mu na jednom mjestu omogućiti sveobuhvatan pregled pouzdanih i korisnih informacija o medijskoj pismenosti i medijima, kao i njihovu potencijalnom utjecaju na razvoj djece i mladih. Pruža informacije o utjecaju različitih vrsta medija i žanrova na djecu, obrađuje teme kao što su sigurnost na internetu, nasilje u medijima, stereotipi, utjecaj medija na dječji razvoj te nudi niz savjeta roditeljima kako postupiti u konkretnim situacijama iz stvarnog života, ali  informira i o znanstvenim radovima i politikama s područja medijske pismenosti.

Portal su u lipnju 2016. pokrenuli Agencija za elektroničke medije i UNICEF, u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu, Akademijom dramske umjetnosti, Hrvatskim audiovizualnim centrom i Hrvatskim filmskim savezom. Važnost internetskog portala medijskapismenost.hr prepoznao je Europski audiovizualni opservatorij koji ga je, u svom opsežnom izvješću „Mapiranje praksi i aktivnosti medijske pismenosti u Europskoj uniji”, uvrstio među najznačajnije projekte medijske pismenosti u Europskoj uniji, te među pet najznačajnijih u Hrvatskoj u razdoblju 2010. – 2016.

Dani medijske pismenosti

Agencija za elektroničke medije i UNICEF pokrenuli su projekt Dani medijske pismenosti da  bi se stvorila  platforma za okupljanje i suradnju raznovrsnih društvenih dionika, za poticanje i organiziranje održivih projekata, kao i za osvještavanje javnosti o važnosti medijske pismenosti, osnaživanje građana vještinama medijske pismenosti, te podrška odgajateljima i nastavnicima razvojem edukacijskih materijala za medijsko obrazovanje. Namjera je da se Dani medijske pismenosti održavaju svake godine, u suradnji sa širokim krugom društvenih dionika.

U prvim Danima medijske pismenosti (travanj, 2018.), sudjelovalo je više od 6 i pol tisuća djece iz cijele Hrvatske, a ukupno je organizirano 130 raznovrsnih događanja i aktivnosti u čak 60 gradova. Projekt je imao nekoliko segmenata – javna predavanja i radionice, priprema i izrada edukacijskih i informativnih materijala, te radionice za odabrane škole u vodećim medijima. U suradnji sa stručnjacima pripremljena su četiri različita obrazovna materijala za predavanja o medijskoj pismenosti u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Tiskana je i prva slikovnica za medijsku pismenost, koja govori o razlici između fikcije i stvarnosti, te knjižica Djeca i mediji sa savjetima za roditelje. U sklopu aktivnosti „Djeca upoznaju medije“ u vodećim su medijskim kućama organizirane radionice na kojima su se učenici upoznali s načinom funkcioniranja medija i nastankom sadržaja.

Fond za sufinanciranje projekata medijske pismenosti

Agencija za elektroničke medije od 2015. redovito objavljuje godišnji Javni natječaj za sufinanciranje projekata medijske pismenosti. Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost, poput seminara, radionica, konferencija, predavanja, istraživanja ili izrade edukacijskih materijala. Natječaj se uobičajeno objavljuje početkom kalendarske godine za tu tekuću godinu.

Medijska kampanja „Birajmo što gledamo“

Birajmo što gledamo“ nacionalna je kampanja UNICEF-a i Agencije za elektroničke medije, čiji je cilj bio podići razinu svijesti o važnosti medijskog opismenjavanja roditelja, skrbnika i djece. Kampanjom se nastojalo ukazati na važnost pažljivog odabira medijskih sadržaja za djecu, svrsishodnog korištenja programskih oznaka o primjerenosti sadržaja i poticanja djece na kritičko promišljanje medijskih sadržaja. Medijska kampanja sastojala se od tri televizijska spota, televizijskih testimoniala poznatih novinara i urednika o njihovim osobnim iskustvima u korištenju medija s vlastitom djecom, te oglasa na internetskim portalima. Televizijski su spotovi ukazivali na potencijalno štetne utjecaje na djecu i mlade nasilnih i neprimjerenih sadržaja kao i iskrivljenih, nerealnih medijskih slika. U izradi televizijski spotova sudjelovali stručnjaci za medijsku pismenost, razvoju psihologiju i oglašavanje. Spotovi su bili namijenjeni roditeljima i stoga je ideja bila da oni izazovu reakciju i navedu na promjenu ili preispitivanje ponašanja prema medijskom utjecaju na djecu. Spotove pogledajte OVDJE.

Birajmo što gledamo – spot Ljepota
Birajmo što gledamo – spot Spužva
Birajmo što gledamo – spot Nasilje

Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija

Preporuke je donijelo Vijeće za elektroničke medije, ponajviše zbog lakše provedbe Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima i ispunjavanje propisanih obaveza za televizije, radija, usluge na zahtjev i elektroničke publikacije. Iako su preporuke podzakonski akt kojim Agencija za elektroničke medije detaljnije razrađuje Pravilnik o zaštiti maloljetnika i zakonske propise, njima se ponovno snažno ukazuje na nužnost medijskog opismenjavanja djece i roditelje. U izradi Preporuka Agencija je okupila poznate stručnjake s područja razvojne psihologije, psihologije, sociologije, medija, filma, komunikologije i medijske pismenosti. Temeljni cilj Preporuka je pružiti smjernice medijskim djelatnicima za oblikovanje, kategorizaciju i uporabu medijskih sadržaja kako bi se osigurala što kvalitetnija razvojna okolina djece i mladih koji odrastaju u Hrvatskoj. Naminjene su i nastavnicima i roditeljima u snalažanju oko medijskog odgoja njihove djece, opisom karakteristika pojedine razvojne dobi, utjecaju i opasnostima pojedinih medijskih žanrova i savjetima za odabir sadržaja. Preporuke su strukturirane u nekoliko dijelova, koji se svaki može koristiti i zasebno i za različite namjene (mediji, roditelji i škole), te donose i kratki pregled recentnih znanstvenih spoznaja i istraživanja o utjecaju medija na dječji razvoj.