Zakonski akti

Zakon o elektroničkim medijima

– Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21) – na snazi od 22.10.2021
Zakon o elektroničkim medijima NN 153/09
– Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13 – neslužbeni pročišćeni tekst – na snazi od 29.12.2009 do 21.10.2021.

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

– Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji NN 137/10
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 76/12
– Uredba o izmjeni Zakona o Hrvatkoj radioteleviziji NN 78/16
– Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 46/17
– Ispravak Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji NN 73/17
– Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 – neslužbeni pročišćeni tekst

Ugovor između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske

Zakon o medijima

– Zakon o medijima NN 59/04
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima NN 84/11
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima NN 81/13
Zakon o medijima, integrirana verzija, NN 59/04,84/11i84/13

Zakon o elektroničkim komunikacijama

– Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/08
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 90/11
– Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN133/12
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 80/13

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

– Zakon o audiovizualnim djelatnostima NN 76/07
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o audiovizualnim djelatnostima NN 90/11
Zakon o nedopuštenom oglašavanju NN 43/09

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

– Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda NN 125/08
– Ispravak Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda NN 55/09
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda NN 119/09
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda NN 94/13

Zakon o igrama na sreću

– Zakon o igrama na sreću NN 87/09
– Zakon o dopunama Zakona o igrama na sreću NN 35/13

Zakon o državnim potporama

– Zakon o državnim potporama NN 47/14
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama NN 141/13

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

– Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima NN 167/03
– Zakon o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima NN 80/11
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima NN 141/13
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima NN 127/14 
– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima NN 62/2017

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09

Zakon o koncesijama

Zakon o koncesijama NN 69/17