Logo Logo

Istraživanja i analize

Analiza društvenog utjecaja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija 2016. – 2019
Medijska regulatorna tijela i zaštita maloljetnika
Analiza financijskog poslovanja televizijskih
nakladnika na lokalnoj razini u rh u 2014. I 2015.
godini
Analiza TV tržišta
Navike gledanja televizijskog programa
Analiza tržišta elektroničkih publikacija
Analiza društvenog utjecaja
Fonda za pluralizam i raznovrsnost
elektroničkih medija 2018
Ravnopravnost muškaraca i žena u sportskim programima audiovizualnih
medija
Jednakost muškaraca i žena u sportskim programima audiovizualnih medijskih
usluga
Mogućnosti uvođenja novih naplatnih usluga
Analiza radijskog tržišta
Analiza društvenog utjecaja
Fonda za pluralizam i raznovrsnost
elektroničkih medija 2014
Komparativna analiza prilagodbe audiovizualnih sadržaja osobama s osjetilnim invaliditetom