Logo Logo

Usluga tiska billboarda i zakupa oglasnog prostora

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 18-22 sjednici, održanoj 28. travnja 2022. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge tiska billboarda i zakupa oglasnog prostora. 

Rok za dostavu ponuda je 10. svibnja  2022. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.