Preporuka o zaštiti privatnosti maloljetnika u elektroničkim medijima

Vijeće za elektroničke medije uočava učestale propuste pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničkih publikacija pri izvještavanju o brakorazvodnim parnicama javnih osoba, pri čemu se često ugrožava privatnost i dobrobit maloljetnika oko čijeg se skrbništva stranke spore.

Opća deklaracija o ljudskim pravima u čl. 12 propisuje pravo svakoga, odrasle osobe i djeteta, na poštivanje privatnosti.

Konvencija o pravima djeteta u čl. 16 jamči svakom djetetu pravo na zakonsku zaštitu protiv miješanja u njegovu privatnost, obitelj i dom.

Vijeće i ovom prigodom poziva sve medijske i druge javne dionike da svoja izvještavanja prilagode potrebama zaštite privatnosti i dobrobiti maloljetnika, izbjegavanje iznošenja detalja iz privatnog života i obiteljskih odnosa maloljetnika i obitelji.

Vijeće za elektroničke medije kontinuirano potiče pružatelje medijskih usluga i pružatelje elektroničkih publikacija da posvete posebnu pozornost dobrobiti maloljetnika:

https://www.aem.hr/blog/2022/09/15/u-narodnim-novinama-objavljen-pravilnik-o-zastiti-maloljetnika-u-elektronickim-medijima/

https://www.aem.hr/blog/2021/06/07/preporuka-medijima-o-snimkama-tucnjava-u-kojima-sudjeluju-maloljetnici/

https://www.aem.hr/blog/2023/05/05/preporuka-o-zastiti-identiteta-maloljetnika-u-elektronickim-medijima/