Logo Logo

Zapisnik s 36-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 8. studenog 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 35-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Plan nabave za 2023. – 3. izmjene
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge izrade audiovizualnih animiranih spotova, usluge tiska billboarda i zakupa oglasnih površina
 5. Prijedlog javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti u 2024.
 6. Prijedlog javnog natječaja broj 2/23 (potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023. *
 7. Prijedlog javnog natječaja broj 3/23 (potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023. *
 8. Zahtjev društva PICKBOX d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev – Pickbox NOW
 9. Zahtjev društva bravo cbc d.o.o. za dobivanjem prethodne suglasnosti na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu – „Guess who“
 10. Popis pružatelja medijskih usluga (pružatelji iz članka 26. i 92. ZEM-a) i elektroničkih publikacija koji nisu u roku predali izvješća o ostvarenim prihodima za 2022.
 11. Zamolba društva Televizija Dalmacija d.o.o. za produljenjem roka za obavljanje tehničkog pregleda
 12. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 13. Prijedlog odluke o upisu i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija u/iz Knjige pružatelja
 14. Razno

* Napomena uz točke dnevnog reda 6. i 7. – ove odluke su naknadno poništene na sjednici Vijeća 37-23 od 15. studenog 2023. Predmetni javni natječaji bit će raspisani kad na snagu stupi nova Uredba Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti, očekivano početkom 2024.