Zapisnik s 35-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. listopada 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 34-23 sjednice Vijeća
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 08/23
  4. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 za 2023. – Kulturni klub
  5. Zamolba Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za ocjenom dopuštenosti koncentracije poduzetnika Media solutions d.o.o. i Novi list d.d.
  6. Razno