Odluka o pravdanju Fonda 01/22 – Kulturni klub – 1. dio