Logo Logo

Zapisnik s 34-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. listopada 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 33-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave firewall i email security rješenja
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave mrežne opreme
 5. Zahtjev društva HD-WIN ARENA SPORT d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za televizijski kanal BALKAN SPORT 4
 6. Zahtjev UDRUGE ZA PROMICANJE KULTURE ŽIVLJENJA I VRIJEDNOSTI CIVILNOG DRUŠTVA „KONTAKT“ kao neprofitnog pružatelja za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal Radio na ledu
 7. Prijedlog odluke o ispravku vrijednosti i otpisu potraživanja financijske imovine na dan 31. listopada 2023.
 8. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije br. 07/23
 9. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Splitsko-dalmatinske županije (Z-ST2)
 10. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 11. Poziv za sudjelovanje u izradi Nacrta Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024.-2025. i Nacrta Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024.-2025.
 12. Prijedlog odluke o upisu i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija u/iz Knjige pružatelja
 13. Razno