Zapisnik s 32-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. listopada 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 31-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave mrežne opreme
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave – firewall i email security rješenja
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge pružanja udomljavanja i visoke raspoloživosti ISPO za jednogodišnje razdoblje
 6. Konačni tekst Programa dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za razdoblje od 2024 – 2026
 7. Zamolba društva NOVA TV d.d. za produljenje roka savjetovanja o prijedlogu metodologije izračuna naknade za naplatni prijenos koju nakladnici televizije s nacionalnom koncesijom naplaćuju za prijenos nenaplatnih televizijskih kanala
 8. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području:
  • Digitalne regije D5 (Primorsko-goranska, Istarska, dio Ličko-senjske županije)
  • Digitalna regija D1 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, dio Brodsko-posavske županije)
 9. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području:
  • Splitsko-dalmatinske županije
  • Grada Belišća
  • Dijela grada Nove Gradiške
  • Vukovarsko-srijemske županije i južnog dijela Osječko-baranjske županije
  • Grada Zagreba
  • Šireg područja grada Rovinja (grad Rovinj, općine Žminj, Kanfanar i Bale)
 10. Treći rebalans Financijskog plana Agencije za elektroničke medije za 2023.
 11. Prijedlog Financijskog plana Agencije za elektroničke medije za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026.
 12. Zamolba Ministarstva vanjskih i europskih poslova za dobivanjem mišljenja na prijedlog prekogranične radijske mreže DAB+
 13. Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2024. do 2027.
 14. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 15. Razno