Firewall

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 32-23 sjednici, održanoj 4. listopada 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave firewall i email security rješenja za potrebe Agencije za elektorničke medije. 

Rok za dostavu ponuda je 13. listopada  2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.