Zapisnik s 30-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. rujna 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 29-23 sjednice Vijeća
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave izrade funkcionalne platforme za objavljivanje detaljnih podataka o vlasništvu i načinu financiranja medija (Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka, referentni broj C1.1.1. R6-I2)
  4. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
  5. Razno