Zapisnik s 29-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 8. rujna 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 28-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge pružanja udomljavanja i visoke raspoloživosti ISPO
 4. Druga izmjena Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I2 – Uspostava provjere medijskih činjenica
 5. Drugi javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2)
 6. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 06/23 za područje:
  • Grad Varaždin (grad Varaždin i općine Maruševec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec (L-VZ); 96,5, MHz
 7. Prijedlog metodologije izračuna naknade za naplatni prijenos koju nakladnici televizije s nacionalnom koncesijom naplaćuju za prijenos nenaplatnih televizijskih kanala
 8. Druge izmjene i dopune financijskog plana Agencije za elektroničke medije za 2023.
 9. Zahtjev društva Antena Zagreb d.o.o. za dobivanjem prethodne suglasnosti na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu – „Pun ruksak stvari koje voliš“
 10. Zahtjev Udruge za promicanje medijske kulture i audiovizualnih djelatnosti „Croata“ za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal Domaći radio
 11. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
 12. Razno