Zapisnik s 28-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 30. kolovoza 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 27-23 sjednice Vijeća
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 06/23
  4. Razno