Logo Logo

Zapisnik s 26-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. srpnja 2023.

  1. Ovjera zapisnika s 25-23 sjednice Vijeća
  2. Nadzor nad pružateljima medijskih usluga
  3. Donošenje odluke o odabiru ponude za nadogradnju poslovnog programskog rješenja Centrix 2
  4. Donošenje odluke o odabiru ponude o nabavi usluga za održavanje informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga
  5. Prijedlog odluke o ukidanju rješenja o naknadi za rad Agencije za elektroničke medije za Boje zemlje, obrt za proizvodnju multimedijskog sadržaja, vl. Kristina Macuka za 2022.
  6. Prijedlog odluke o ukidanju rješenja o naknadi za rad Agencije za elektroničke medije za PARENTIUM MEDIA, izdavaštvo i marketing za 2022.
  7. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (pružatelji elektroničke publikacije, pružatelji usluga audiovizualnog i/ili radijskog programa po članku 92. – satelit, kabel, internet) za 2022.
  8. Odluka o poništavanju dijela obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+) br. 05/23, KLASA: UP/I-614-03/23-02/0005.
  9. Prijedlog odluka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja elektroničkih publikacija
  10. Razno