Vijeće za elektroničke medije na 27-23 sjednici otvorilo je ponudu pristiglu na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 06/23

Vijeće za elektroničke medije je na 27-23 sjednici održanoj 24. kolovoza 2023. otvorilo ponudu pristiglu na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 06/23 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području – Grad Varaždin (grad Varaždin i općine Maruševec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec (L-VZ).

Na temelju članka 85. Zakona o elektroničkim medijima, Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija, provedenih pripremnih radnji za dodjelu koncesija te tehničke podloge koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Vijeće je objavilo Obavijest o namjeri davanja koncesije 06/23 koja je objavljena u Narodnim novinama broj 75/2023 od 7. srpnja 2023.

Utvrđeno je da je temeljem gore navedene Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 06/23 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija otvorena ponuda Udruge Radio Marija iz Zagreba.