Logo Logo

Održavanje informatičke opreme

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 27-23 sjednici, održanoj 24. kolovoza 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge održavanja informatičke opreme.  Rok za dostavu ponuda je 7. rujna  2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.