Zapisnik s 23-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 6. srpnja 2023.

Dnevni red:

 1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga digitalnog radija (DAB+) br. 05/23
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Plan nabave 2023. – 2. izmjena i dopuna
 4. Održavanje sustava za nadzor TV i radio kanala – odluka o izboru
 5. Nadogradnja programskog rješenja CENTRIX 2 – početak postupka
 6. Usluga praćenja gledanosti  TV programa – početak postupka
 7. Prijedlog odluke o dodijeli sredstava temeljem javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama od 30. ožujka 2023.
 8. Prijedlog odluke o dodjeli sredstva na temelju Javnog natječaja broj 01/23 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 9. Odluku o ispravku vrijednosti i  otpisu potraživanja financijske imovine na dan 31. srpnja 2023. godine
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti društvu  Bravo cbc d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 29, ZAGREB, OIB: 28140997362, na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu – „Tommy kod“.
 11. Zahtjev Srpskog narodnog vijeća – nacionalne koordinacije vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj za dobivanjem dopuštenja za pružanje medijske usluge na zahtjev – audiovizualna produkcija VIDA
 12. Prijedlog odluka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja elektroničkih publikacija
 13. Razno