Logo Logo

Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku o dodjeli novčanih sredstava po Javnom pozivu za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama (poticanje kvalitetnog novinarstva)

Agencija za elektroničke medije četvrtu godinu za redom provodi projekt poticanja novinarske izvrsnosti  s budžetom za dodjelu bespovratnih sredstava u visini od ukupno 200 000,00 eura novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture; obrazovanja; industrije zabave; zdravstva; gospodarstva; sporta, promicanja tjelesne kulture i zdravog načina života; lokalnih tema (komunalna, socijalna i druga pitanja od značaja za lokalnu zajednicu); spremnosti Republike Hrvatske na suočavanja s kriznim situacijama i elementarnim nepogodama; ekumenizma i religije; ranjivih skupina (djeca i mladi, treća životna dob, osobe s invaliditetom); ljudskih prava i prava manjina u društvu; položaja žena u društvu i njihovog osnaživanja; odnosa Republike Hrvatske prema njenim građanima u dijaspori; međunarodnih odnosa te Europske unije i EU politike.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija,  profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara. 

Slijedom navedenog, Vijeće za elektroničke medije na svojoj 23-23 sjednici održanoj 6. srpnja 2023. donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava iz Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.

Svim novinarima/kama kojima su temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama dodijeljena novčana sredstva

Molimo Vas da obostranu presliku osobne iskaznice i broj bankovne kartice svog žiro-računa (ne tekućeg) dostavite gospođi Marijani Lalić na [email protected], kako bi se mogli pripremiti ugovore. Pri tome navedite želite li osobno doći potpisati ugovor ili želite da Vam bude dostavljen elektroničkom ili redovitom poštom.

AEM će na adrese novinara/novinarki poslati dva primjerka Ugovora o autorskom djelu, odnosno oni novinari/novinarke koji zaprime ugovor elektroničkom poštom dužni su ga ispisati u dva primjerka. Molimo autore da NAJKASNIJE U ROKU OD OSAM DANA OD DANA ZAPRIMANJA na oba  primjerka upišu datum potpisivanja ugovora sa svoje strane, te da ih potpisane od svoje strane vrate na sljedeću adresu:

Agencija za elektroničke medije
Jagićeva 31
10000 Zagreb

Nakon potpisa ugovora od strane Ravnatelja AEM, autorima/autoricama će biti vraćeni njihovi primjerci ugovora.

Molimo da se za sva dodatna pitanja obratite gospođi Marijani Lalić.

VAŽNE NAPOMENE:

Oni autori koji će ugovore vraćati poštom, dužni su to učiniti preporučenom pošiljkom kako bi imali dokaz o datumu slanja, budući da protekom osmog dana ističe rok za potpisivanje ugovora i smatrat će se da je novinar/novinarka odustala od provođenja svog projekta i od potpisivanja ugovora.

Molimo novinare/novinarke da vode računa o tome da su najkasnije u roku od trideset (30) dana od datuma koji su napisali na ugovor dužni objaviti prvi članak u svom novinarskom serijalu i kao dokaz dostaviti poveznicu na objavljeni članak na adresu [email protected]  Ukoliko ne objave prvi članak u navedenom roku i ne dostave obavijest o tome Agenciji za elektroničke medije, smatrat će se da je novinar/novinarka odustala od provođenja svog projekta i ugovor će biti raskinut.

Molimo autore/autorice da obrate pozornost na to je ove godine, osim najkraćeg razmaka između objave dva članka od 24 sata, propisan i najdulji razmak između objave dva članka u projektu od 30 (trideset) dana.

Također obratite pozornost kako je zadnji dan provođenja projekta 30. studenoga 2023. godine, to jest kako zadnji članak novinarskog projekta može biti objavljen najkasnije na taj datum.