Zaspisnik s 20-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. lipnja 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 19-23 sjednice Vijeća
 2. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga:
 3. radija br. 02/23
 4. televizije br. 03/23
 5. digitalnog radija (DAB+) br. 04/23
 6. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 7. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave usluge održavanja sustava za nadzor televizijskih i radio kanala
 8. Zahtjev društva bravo cbc d.o.o. za prestankom važenja dopuštenja i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa za kanal „bravo feel“
 9. Zahtjev društva bravo cbc d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal bravo! KIDS
 10. Zahtjev društva Discovery d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za televizijski kanal GOOD TIMES
 11. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području:
 12. Grada Varaždina (grad Varaždin i općine Maruševec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec)
 13. Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije u 2022.
 14. Prijedlog odluke o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora