Radio 101 vratio DAB+ koncesiju

Agencija za elektroničke medije (dalje: Agencija) provela je dana 15. svibnja 2023. neposredni nadzor nad pružateljem medijske usluge radija DAB+ My power station j.d.o.o. na području digitalne regije DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske). Tijekom neposrednog nadzora utvrđen je niz nepravilnosti u radu ovog pružatelja (programskih, kadrovskih i financijskih).

Dopisom od 18. svibnja 2023. My power station j.d.o.o. obavijestio je Agenciju o odustajanju od predmetne DAB+ koncesije, te je ujedno zatražio ispis tog trgovačkog društva iz knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa za kanale Radio 101 i Radio 101 Rock.

Vijeće za elektroničke medije je na 18-23 sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine primilo na znanje predmetnu obavijest. Ugovor o koncesiji sklopljen između Agencije i My power station j.d.o.o. broj R-3/22 time se smatra raskinutim s danom 1. lipnja 2023.

Nadalje, utvrđeno je da s danom 1. srpnja 2023. prestaju važiti dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga za satelitski, internetski, kabelski i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog prijenosa za Radio 101 i Radio 101 Rock.

Trgovačko društvo Power station j.d.o.o. bit će obaviješteno o neplaćenim razmjernim obvezama naknade za koncesiju za razdoblje od 1.7.2022. do 1.6.2023. i pozvano na plaćanje istih.