Logo Logo

Zapisnik s 16-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. svibnja 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 15-23 sjednice Vijeća
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu prijava pristiglih temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama
  4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave najma licenci za Microsoft program na razdoblje od godine dana
  5. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja i ispisu iz Upisnika pružatelja elektroničkih publikacija
  6. Razno